1 2 3 4 5 6 7
เกี่ยวกับเรา

 

• ให้คำแนะนำด้านเทคนิค แก้ปัญหา ปรับปรุงเกี่ยวกับกระบวนการล้างชิ้นงานทุกประเภท

• ออกแบบ สร้าง เครื่องล้างสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท งานติดตั้งและบริการหลังงานขาย เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ ฮาร์ดดิส แว่นตา อาหาร จิวเวอรี่ ด้านทางการแพทย์   

   อิเล็คทรอนิคส์ ล้างโมล งานซ่อมบำรุง เป็นต้น

• ออกแบบ สร้างและจำหน่าย Plating Line, Industrial Cleaning System, Metal Part Cleaning, LCD Cleaning, Surface Oxidation Line,

  Semiconductor Industrial Cleaning System

• จัดหาและผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานล้างชิ้นส่วนต่างๆ และบริการล้างชิ้นงานด้วยระบบอัลตร้าโซนิค


• ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบอัลตร้าโซนิค , ซ่อมแซมและปรับปรุง ชุดอัลตร้าโซนิคทุกยี่ห้อ และอุปกรณ์ด้านเครื่องล้างต่างๆ


• High Pressure Air Blowers, นำเข้าเตาอบในรูปแบบต่างๆ หรือสร้างตามความต้องการของลูกค้า

• รับสร้างกล่องสั่น ( Ultrasonic Box ) ทั้งแบบจุ่ม และแบบแผ่น ตั้งแต่ความถี่ 20-200 กิโลเฮิร์ต 970,1.3,3 เมกะเฮิร์ต

• จำหน่ายปั้มเคมีและเครื่องมือวัด

 

• รับล้างชิ้นงานต่างๆ ด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคและแรงดันสูงทุกชนิด

 

• ออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า พีแอลซี

 

• ออกแบบและติดตั้งระบบประหยัดพลังงาน Solar Cell , Solar Grid , LED Street Light , LED , Security Camera (Hi-View)