1 2 3 4 5 6 7
  • สร้างกล่องสั่นทั้งแบบจุ่ม(Immersion) และแบบติดก้นถัง(Plate type) ตามขนาดที่ต้องการ